“ร้อย (พลัง) ช่วย (ล้าน) ชีวิต” Train The Trainer One Hundred

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มภาคใต้ โดยคุณณปภัช โชติบุญฐิสา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับนายแพทย์สุขสันต์ คำนวณศิลป์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการ “ร้อย (พลัง) ช่วย (ล้าน) ชีวิต” Train The Trainer One Hundred รุ่นที่ 1 ให้แก่ประชาชนทั่วไป บุคลากรในโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน

เพื่อจะช่วยยกระดับ สร้างและขยายเครือข่ายผู้สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน เพื่อผลลัพธ์ของการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ ตามนโยบายของ BDMS อันจะช่วยตอบสนองยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมีนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล