ร่วมกิจกรรม โครงการ “เติมฝันปันชีวิต”

คุณณปภัช โชติบุญฐิสา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการเเพทย์ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มภาคใต้ และคณะพยาบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการเติมฝันปันชีวิต โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ และชมรมครูอาสา Share for Life Join for Love เพื่อส่งต่อทักษะการช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดทางน้ำ ให้แก่นักเรียนและครู โรงเรียนเกาะยาววิทยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายผลมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล