ต้อนรับตัวแทนจาก โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมส่งสุขภาพ ที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การดูแลด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพองค์รวม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในฐานะที่ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล