แถลงข่าวและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “Heart to Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน”

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพในจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีแถลงข่าวและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “Heart to Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน” กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 70 องค์กร โดยมีเป้าหมายให้ 10% ของประชากรในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้ในการ CPR และนำไปใช้ได้จริง

โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการลงนามและกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่การเป็น Medical and Wellness Destination ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบาย ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และร่วมแถลงข่าวโครงการ “Heart to Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน“

นำโดยนายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และนายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก ร่วมให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 70 องค์กร

ซึ่งเครือโรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดภูเก็ต มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและขอเป็นส่วนหนึ่ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะส่งต่อความรู้ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับชุมชน พร้อมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อดูแลชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย รู้สึกอุ่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายหลังการแถลงข่าว ได้จัดให้มีการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือ AED รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 30 ท่าน ซึ่งผู้สนใจ ณ ห้องประชุมคิง คาร์ฟ กุสตาร์ฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล