ข่าวกิจกรรม 19 มีนาคม 2562

จังหวะที่ไม่ควรมี…ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
รู้จักความเสี่ยง สังเกตอาการ และป้องกัน โดย นายแพทย์ธนัส บุพพาจารย์ธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip พร้อมให้ความรู้เรื่อง สาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล