ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันอ้วนโลก World Obesity Day หัวข้อ “เรื่องน้ำหนัก เราคุยกันได้”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “เรื่องน้ำหนัก เราคุยกันได้”

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำโดย แพทย์หญิงยุวลักษณ์ ผิวนวล แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมด้วยคณะสหวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกำหนดอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในโอกาสวันอ้วนโลก World Obesity Day หัวข้อ “เรื่องน้ำหนัก เราคุยกันได้” ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody และให้คำปรึกษาด้านการลดน้ำหนัก รวมถึงการให้ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักที่ถูกต้อง โดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

อีกทั้งการให้ความรู้ อ.ออกกำลังกาย ชั่วโมงเผาผลาญ, อ.อาหาร สูตรลับ ฉบับนักกำหนดอาหาร เพื่อการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำรายการตรวจสุขภาพแบบครบองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบดูแลสุขภาพ ควบคู่กับการควบคุมน้ำหนักเฉพาะรายบุคคล และผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล