โครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยในเขต 3 จังหวัดอันดามัน

โครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยในเขต 3 จังหวัดอันดามัน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับการแต่งตั้งจากสภากาชาดไทยให้เป็นสาขาบริการดวงตา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา อีกทั้งทางโรงพยาบาลฯ ยังยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาในเขต 3 จังหวัดอันดามัน ให้ได้รับการผ่าตัดรักษา โดยไม่ต้องเข้าคิวที่สภากาชาดไทย ซึ่งมีผู้ป่วยรอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากกว่า 5,000 ราย (จากสถิติล่าสุด 5,834 ราย) ทำให้บางรายต้องรอนาน 3-4 ปี

ผู้ป่วยโรคกระจกตาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ สามารถลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนกระจกตาได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโดยตรง โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาใกล้เคียงกับโรงพยาบาลของรัฐ (ประมาณ 22,000 – 25,000 บาท) ซึ่งเป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลฯ ที่จะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาให้กลับมองเห็นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคม

โครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยในเขต 3 จังหวัดอันดามันโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยในเขต 3 จังหวัดอันดามัน

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสภากาชาดไทย ในการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อจะได้นำดวงตาและอวัยวะเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยโรงพยาบาลได้เปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยไปแล้ว 2 ราย และได้ขอเจรจาจากญาติผู้ป่วยสมองตาย จนได้รับบริจาคอวัยวะและดวงตาจากผู้ป่วย 4 ราย (เป็นชาวไทย ชาวสเปน ชาวออสเตรเลีย และชาวฝรั่งเศส) ซึ่งสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยที่กำลังรอรับความช่วยเหลือได้อีกหลายท่าน

ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคกระจกตาที่ต้องการผ่าตัดรักษาหรือผู้สนใจสมัครเป็นผู้บริจาคดวงตา สามารถติดต่อได้ที่สาขาบริการดวงตาศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ตา ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปารียา จุลพงษ์ (พี่จุ๋ม) ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร 1719 ต่อ 1284


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล