ฝี

โรคฝีคัณฑสูตร

โรคฝีคัณฑสูตร (Anal fistula หรือ Fistula-in-ano) คือ โรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดขึ้นบริเวณทวารหนัก โดยเกิดเป็นทางเชื่อมระหว่างต่อทวารหนักและผิวหนังภายนอก

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล