ปัญหาฟันสึก

ปัญหาฟันสึก

ฟันสึก คืออะไร

ฟันสึกเป็นการสูญเสียส่วนของผิวฟันออกไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างฟัน หากเกิดขึ้นกับฟันหน้าก็จะสูญเสียความสวยงามของรอยยิ้ม บ้างครั้งเป็นหลุมลึกในฟันหลัง ทำให้มีอาการเสียวฟันร่วมกับเศษอาหารติดฟัน หรือสูญเสียประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว

ปัญหาฟันสึก

กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้าง

  • ผู้ที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันที่ผิดวิธี ใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแบบแข็งร่วมกับยาสีฟันที่มีผงขัดหยาบ ซึ่งมักเจอปัญหาคอฟันสึกร่วมกับมีอาการเสียวฟัน
  • กลุ่มคนที่ชอบรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มรสเปรี้ยว มีความเป็นกรด เช่น ดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำอัดลมเป็นประจำ หรือมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้เกิดการอาเจียนเป็นประจำ การหลั่งของกรดที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการสึกกร่อนของผิวฟันได้
  • กลุ่มคนที่ชอบรับประทานอาหารแข็ง เช่น กระดูกอ่อน หรือมีนิสัยการนอนกัดฟัน มักทำให้เกิดการสึกของฟันด้านบดเคี้ยวร่วมกับมีการแตกหักของฟันหรือวัสดุอุดฟันร่วมด้วย

แนวทางการรักษาฟันสึก

หากใครเริ่มสังเกตเห็นลักษณะฟันที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือเริ่มมีอาการเสียวฟันในบ้างครั้ง ควรรีบพบทันตแพทย์ การรักษาเบื้องต้นจะเริ่มจากการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันสึก แล้วให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง ร่วมกับเครื่องมือสำหรับป้องกันการสึกของฟัน เช่น เผือกสบฟัน

แต่หากฟันสึกอยู่ในระยะรุนแรงดังภาพตัวอย่าง บางครั้งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการบูรณะฟันโดยการทำครอบฟันทั้งปาก เพื่อให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ และครอบฟันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรอยยิ้มให้กลับมาสวยงามได้ดังเดิม

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล