ทพ.พิเชฐ สงกา

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมบูรณะ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2007 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2017  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญพิเศษ

 • การบูรณะฟันแบบวีเนียร์ (Veneer)
 • ครอบฟันและสะพานฟัน (Crown and Bridge )
 • การฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก Esthetic full mouth rehabilitation
 • Implant support fixed prosthesis

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2007 – 2013 โรงพยาบาลควนกาหลง, จังหวัดสตูล, ประเทศไทย
 • 2008 สมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย (Thai Prosthodontic Association)
 • 2012 – 2013 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย
 • 2014 – ปัจจุบัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย
 • Member of gIDE (Global Institute for Dental Education) 2018


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล