การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง คืออะไร?

มะเร็งผิวหนัง เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประชากรทั่วโลก ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด คือ เชื้อชาติ พันธุกรรม และการสัมผัสแสงแดดในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานาน การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค จะทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภพและจะทำให้โอกาสการหายขาดของโรคสูงขึ้น

ในการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง แพทย์จะทำการซักประวัติหาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งผิวหนัง และทำการตรวจผิวหนังทุกส่วน ตลอดจนเยื่อบุบริเวณต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยใช้เครื่องมือพิเศษ เรียกว่า Dermoscopy เพื่อส่องขยายรอยโรคที่ผิวหนัง ว่ารอยโรคใดมีลักษณะต้องสงสัยการเป็นมะเร็งหรือไม่ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 20-30 นาที หากพบรอยโรคที่ต้องสงสัย แพทย์จะแนะนำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป

การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง
การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

โดยทั่วไป แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในระหว่างปีผู้ป่วยควรสังเกตอาการด้วยตนเอง หากมีความผิดปกติ เช่น มีโทนสีหลากหลาย รูปร่างไม่สมมาตร ขอบเขตไม่คมชัด ขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร มีการเปลี่ยนแปลงของขนาด รูปร่าง สี มากขึ้น แผล หรือ ก้อนเนื้อ หรือไฝที่มีเลือดออกง่าย ผื่นแผลเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ควรมาปรึกษาแพทย์

และในผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เช่น ผิวขาวมาก มีประวัติมะเร็งผิวหนังของตนเองและครอบครัว ประวัติการสัมผัสแสงแดดปริมาณมาก บ่อย หรือยาวนาน การมี

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล