การผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไต ฟื้นคืนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต (Arteriovenous Fistula: AVF)

การผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไตโดยใช้หลอดเลือดของผู้ป่วย

การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดแบบเปิด มีแผลขนาดเล็ก โดยศัลยแพทย์หลอดเลือดจะเชื่อมต่อหลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดงที่แขนเพื่อเตรียมเข้ารับการล้างไต และสามารถล้างไตได้อย่างต่อเนื่อง

การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกเลือด (Vascular Access Surgery) เป็นการผ่าตัดต่อหลอดเลือดแดงเข้ากับหลอดเลือดดำโดยศัลยแพทย์หลอดเลือด เพื่อใช้สำหรับฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวาย ด้วยการผ่าตัดแผลเปิดขนาดเล็ก ระงับความรู้สึกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายหลังผ่าตัด โดยตำแหน่งที่ผ่าตัดสามารถทำได้ตั้งแต่ข้อมือถึงข้อพับศอก ขึ้นกับขนาดของหลอดเลือดที่เหมาะสมจากการตรวจอัลตร้าซาวด์ ทำให้ภายหลังผ่าตัดหลอดเลือดดำชั้นตื้นมีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถใช้ฟอกเลือดได้

เมื่อไรควรผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไต

  • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ได้รับการฟอกเลือดทางสายสวน
  • โรคไตระยะท้าย ค่า GFR น้อยกว่า 15-20 mL/min/1.73 m2 ซึ่งมีโอกาสต้องฟอกเลือดใน 6 เดือนถึง 1 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 1719 ต่อ 1695

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล