ผศ.นพ. บรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

การศึกษา :

  • 2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2553 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2555 วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2555 – พค.2566 รพ.ศิริราช
  • มิย.2566 – ปัจจุบัน รพ.กรุงเทพภูเก็ต

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล