รับรางวัล Best Healthcare Provider Partnership Award

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมคุณนิลุบล อำนวยผล หัวหน้าแผนก Utilization Management  รับรางวัลในงาน KTAXA Signature Hospital Awards ประจำปี 2566 จัดโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นรางวัลประเภทโรงพยาบาลพันธมิตรพันธมิตรยอดเยี่ยม ด้านการสนับสนุนความร่วมมือระดับองค์กร หรือ Best Healthcare Provider Partnership Award เป็นรางวัลเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนไม่หยุดพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านอยู่เสมอ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล