Myofascial Pain Syndrome (MPS) โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

เป็นโรคปวดกล้ามเนื้อที่เป็นอาการปวดเรื้อรัง โดยอาการปวดของโรคนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณของศูนย์รวมความปวดของกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกกันว่า จุดกดเจ็บ (Trigger points) มีการกระจายของอาการปวดไปตามส่วนของกล้ามเนื้อนั้น ๆ ส่วนใหญ่คนทุก ๆ คนมักเคยมีอาการปวดกล้ามเนื้อแต่มักหายเอง

แต่ผู้ป่วย MPS มักมีอาการปวดที่เป็นเรื้อรังและมีอาการปวดที่แย่ลง โดยโรค MPS มีความสัมพันธ์กับโรคที่เกี่ยวกับความปวดอื่น ๆ ได้แก่ ไมเกรน ปวดกราม ปวดต้นคอ ปวดเอว หรือแม้แต่ปวดแขนขาเป็นต้น ปัจจุบันมีประชากรกว่าร้อยละ 30 มีปัญหาเรื่องโรคปวดเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในสำนักงานที่ต้องนั่งทำงานและใช้คอมพิวเตอร์นาน ๆ

สาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดเรื้อรัง

เกิดจากการใช้งานมัดกล้ามเนื้อเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง เช่น เกิดจากการนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ การเล่นกีฬาโดยใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำ ๆ ทุกวัน เมื่อใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อจะเกร็งตัวสะสมจนเกิดเป็นก้อนเนื้ออักเสบ ที่เรียกว่า จุดกดเจ็บ ซึ่งเจ้าก้อนเนื้อนี้เองที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

ซึ่งการเกิดจุดกดเจ็บนี้เกิดจากการหดเกร็งสะสมของกล้ามเนื้อจนเป็นก้อนเล็กๆ ขนาด 0.5 – 1 เซนติเมตร ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ การเกิดจุดกดเจ็บทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นขาดเลือดและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยง จนทำให้เกิดการอักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการปวดไปที่กล้ามเนื้อบริเวณจุดกดเจ็บ และปวดร้าวไปยังบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง

อาการและอาการแสดง

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 1. การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Muscle)
 2. การรักษาด้วยการประคบความร้อนตื้น (Hot Compression)
 3. การปรับท่าทางและออกกำลังกายที่เหมาะสม (Correct Posture and Exercise)
 4. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
 5. การรักษาด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound Therapy)
 6. การรักษาด้วยคลื่นความร้อนลึก (Shortwave diathermy)
 7. การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave diathermy)
 8. การรักษาด้วยเลเซอร์ (LASER)

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

 1. ควรปรับท่าทางขณะทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ท่านั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ และท่าทางจับเมาส์ที่ถูกต้อง คือ ปรับจอภาพด้านบนสุดให้อยู่ในแนวเดียวกับระดับสายตา ไม่ควรยกไหล่ขณะพิมพ์งาน ควรใช้เก้าอี้แบบมีพนักพิงและปรับพนักพิง 100-110 องศา สะโพกและขาต้องตั้งฉาก ปรับความสูงของเก้าอี้ให้พอดี ระดับความสูงของโต๊ะต้องพอดี เท้าสองข้างวางราบกับพื้น
 2. ปรับท่าการยืนที่ถูกต้อง หลังเหยียดตรง ไหล่ไม่ห่อและศีรษะไม่ก้มหรือยื่นไปทางด้านหน้า
 3. ท่ายืดกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกร็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ยืดค้าง 10 – 15 วินาที ทำซ้ำท่าละ 3 – 5 ครั้ง วันละ 2 – 3 รอบ หรือทุกๆ 2 – 3 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. 1719 ต่อ 1070-1071

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล