“ลองโควิด” พิชิตด้วยกายภาพบำบัด

ลองโควิด คือ อาการที่เหลืออยู่หลังจากการติดเชื้อ COVID-19 อาจเริ่มตั้งแต่ติดเชื้อจนกระทั่งหาย บางรายใช้ระยะเวลานานตั้งแต่ 1 เดือนถึง 3 เดือน หรือนานกว่านั้นตามแต่ละบุคคล

อาการ

การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นตัวจากโควิด-19 นักกายภาพบำบัดสามารถออกแบบโปรแกรมให้เหมาะกับท่านเฉพาะเจาะจงในแต่ละราย

แนะนำให้ท่านออกกำลังกายสั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ย่ำเท้าอยู่กับที่ เขย่งปลายเท้าเดิน ก้าวขึ้นบันได พยายามทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในการฟื้นฟูร่างกายและปอดอย่างต่อเนื่อง

“กายภาพบำบัดเป็นกุญแจสำคัญของการฟื้นฟูร่างกายและปอดจากลองโควิด”

หากท่านรู้สึกไม่สบาย หายใจลำบาก เหนื่อยง่ายเมื่ิอทำกิจกรรม สามารถปรึกษานักกายภาพบำบัด เพื่อออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและปอดได้ที่ แผนกกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. 1719 ต่อ 1070-1071

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล