“เล็บขบ” การรักษาด้วย Co2 เลเซอร์ และกรดเคมี

ภาวะเล็บขบ  คือ  เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของนิ้วเท้า โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าในวัยรุ่นถึงกลางคน ลักษณะที่พบบ่อยที่สุดคือ ขอบเล็บเจริญเติบโตลึกลงไปในผิวหนังด้านข้างของนิ้ว ซึ่งก่อให้เกิดอาการปวด เจ็บ และทรมาน 

ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดเล็บขบ ได้แก่  

  • การตัดแต่งเล็บผิดวิธี  
  • สวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสม ฟิต แน่นจนเกินไป เหงื่อออกมากเกินไป  
  • การบาดเจ็บเล็กน้อยซ้ำ ๆ เป็นเวลายาวนาน (เช่นจากการฝึกซ้อมกีฬา)  
  • ความผิดปกติของเท้าที่ได้มาแต่กำเนิด

วิธีการรักษา

ขึ้นกับอาการ ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และการตัดสินใจของคนไข้ ซึ่งแบ่งได้หลัก ๆ สองวิธี ได้แก่ 

  1. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด เหมาะสำหรับเล็บขบเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งมีหลายเทคนิค เช่น การสอดใส่สำลี และการติดเทปกาว เพื่อแยกผิวหนังออกจากส่วนแผ่นเล็บขบที่เจริญเข้าไปในผิวหนังด้านข้าง 
  2. การรักษาโดยการผ่าตัด มีไว้สำหรับเล็บขบที่มีอาการปานกลางถึงมาก และในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบดั้งเดิม การผ่าตัดเอาเล็บบางส่วนออกร่วมกับการทำลายเซลล์สร้างเล็บที่ผิดปกติบางส่วนด้วยเลเซอร์ CO2  หรือกรดเคมี 100% ไตรคลอโรอะเซติค  ทำให้อัตราการกลับเป็นซ้ำต่ำ ภาวะแทรกซ้อนต่ำ และระยะเวลาการรักษาสั้นลง โดยทั่วไปอาการปวดหลังผ่าตัดจะประมาณ 1 วันโดยเฉลี่ย และระยะเวลาในการสมานแผลที่เล็บประมาณ 7-14 วัน 

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล