แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตร Expatriate Privilege

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Expatriate Privilege เท่านั้น
จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตหรือใกล้เคียง


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล