บริการเอกสารทางการแพทย์ออนไลน์

ขั้นตอนในการขอเอกสาร

  1. ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ และกรอกข้อมูลลงใบแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. กรอกแบบฟอร์มบริการเอกสารทางการแพทย์ พร้อมแนบเอกสาร
  3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3-7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารตอบกลับจากผู้ขอ

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องเตรียม

  • หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์” ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ป่วย (ลงนามสำเนาถูกต้อง)

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล