นพ.รวินทร์ สวนาพร

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์เพศชาย 

ความสนใจเฉพาะด้าน

  • รักษาโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะโดยการส่องกล้อง  
  • ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ 
  • รักษาภาวะต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ 

การศึกษาและคุณวุฒิ

  • 2564 ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร เพศวิทยาคลินิก จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • 2564 ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร เพศเวชศาสตร์ทางเพศ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • 2563 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • 2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • 2556 ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณ์ทํางาน

  • 2563-2566 ตําแหน่งศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ เต็มเวลาประจําโรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ 

ผลงานตีพิมพ์

Treatment outcome of stone free rate of retrograde intrarenal surgery for lower pole renal calculi in Journal of the Thai medical association of Thailand, Vol 103, Suppl 5, May 2020 สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล