นพ.เอกพงศ์ สระบงกช

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ประเทศไทย พ.ศ. 2550
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลหนองคาย, หนองคาย, ประเทศไทย, พ.ศ. 2551-2552
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ประเทศไทย, พ.ศ. 2553-2556

วุฒิบัตร

 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2556
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับผู้บาดเจ็บรุนแรง
 • หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเบื้องต้น
 • การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ
 • การกู้ชีพขั้นสูงและการอำนวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลบึงกาฬ, หนองคาย, ประเทศไทย

บริการชุมชนและอาสาสมัคร:

 • เข้าร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จังหวัดหนองคาย, ประเทศไทย
 • เข้าร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดที่จังหวัดหนองคาย, ประเทศไทย
 • เข้าร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ที่บัวลำภู, ปราจีนบุรี, หนองคาย, อุทัยธานี, และบึงกาฬ, ประเทศไทย
 • เข้าร่วมเป็นแพทย์อาสาช่วยในวิกฤตน้ำท่วมในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2554

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • สาขากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ศูนย์การแพทย์ Shands Jacksonville (Shands Jacksonville Medical Center) มหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida), แจ็คสันวิลล์, รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเด็กโคโลราโด (The Children’s Hospital Colorado), มหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ (University of Colorado at Denver), สหรัฐอเมริกา
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ “The Children’s Hospital Los Angeles” มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California), สหรัฐอเมริกา

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

 • Attended the “Scientific Assembly 2012” by American College of Emergency Physician (ACEP) in Denver, USA, October 8-11, 2012 (As a special guest of the College).
 • Attended the “Scientific Assembly 2013” by American College of Emergency Physician (ACEP) in Seattle, USA, October 14-17,
 • Attended the “Scientific Assembly 2013” by American College of Emergency Physician (ACEP) in Chicago, USA, October 27-30,


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล