ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2522: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา

 • 2526: ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2529: ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2522-2523: แพทย์ฝึกหัด, โรงพยาบาลขอนแก่น
 • 2533-2534: ฝึกอบรมศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ที่ Minneapolis Heart Institute, Minnesota, USA
 • 2535-2557: อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 25502552: ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2553-2557: หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2565-ปัจจุบัน ประธานองค์กรแพทย์และทันตแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • 2565-ปัจจุบัน ประธานองค์กรแพทย์ กลุ่ม 6, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล