นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2522 – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • 2526 – ศัลยศาสตร์
  • 2546 – ศัลศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจมาแล้วกว่า 3,000 รายติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล