ประกาศรับสมัครแพทย์

สมัครงานเครือโรงพยาบาล BDMS Phuket

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ โรงพยาบาลกรุงเทพดีบุก ติดต่อ [email protected]
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ติดต่อ [email protected]

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ สถานะ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์ประสาทวิทยาFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบการหายใจFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคเลือดFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ – หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคหัวใจFull Time1สมัคร
แพทย์เวชบำบัดวิกฤตFull Time1สมัคร
จิตแพทย์Full Time1สมัคร
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging)Full Time1สมัคร
แพทย์รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท (Interventional Neuroradiology)Full Time1สมัคร

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสถานะอัตราที่ต้องการสมัครออนไลน์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง (Neurology)Full Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Endocrinology)Full Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ (Infectious Disease)Full Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiology)Full Time1สมัคร
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา (Medical Oncologist)Full Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)Full Time1สมัคร
แพทย์ตจวิทยา (Dermatology)Full Time1สมัคร
ศัลยแพทย์ทั่วไป (General Surgery) Full Time1สมัคร
ศัลยแพทย์ตกแต่ง (Plastic Surgery)Full Time1สมัคร
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urologist)Full Time1สมัคร
ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ (Orthopedic)Full Time1สมัคร
ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)Full Time1สมัคร
ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ สาขา Trauma (Orthopaedic Trauma)Full Time1สมัคร
กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Pediatric Endocrinology and Metabolism)Full Time1สมัคร
กุมารแพทย์ระบบประสาทและสมอง (Pediatric Neurology)Full Time1สมัคร
กุมารแพทย์โรคไต (Pediatric Nephrology)Full Time1สมัคร

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสถานะอัตราที่ต้องการสมัครออนไลน์
อายุรแพทย์ทั่วไปFull Time1สมัคร
อายุรแพทย์โรคไตFull Time1สมัคร
ศัลยแพทย์ทั่วไปFull Time1สมัคร
สูตินรีเวชFull Time1สมัคร
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปFull Time3สมัคร
รังสีแพทย์Full Time1สมัคร

ภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ หมู่เกาะ ทะเล ชายหาด ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อาหารอร่อย แหล่งช็อปปิ้งมากมาย มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งปี อากาศสะอาด

อีกทั้งภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ ที่มีเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศมากมาย มีเที่ยวบินตรงหลากหลายเส้นทาง เป็นอีกหนึ่งความสะดวกหากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือ แม้กระทั่งต่างประเทศ

สวัสดิการที่จะได้รับ

  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • สวัสดิการอาหารกลางวัน
  • สวัสดิการตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
  • การอบรมดูงาน

เอกสารประกอบการสมัคร (Documents for application) 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (1 photos) 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร, สำเนาใบวุฒิบัตร และ สำเนาใบอนุญาต (Copy of degree, copies of diplomas, and copy of medical/ dental license/ registration number) 
3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of ID card/ passport, copy of tax ID card) 
4. สำเนากรมธรรม์ประกันวิชาชีพ (Copy of malpractice liability insurance) 
5. สำเนาเลขที่บัญชี (Copy of bank account)

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล