หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อคุณโดยตรงกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆของเรา

โทร: +66 (0) 7625 4425

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
เบอร์ต่อภายใน
ศูนย์กระดูกและข้อ
3744, 3745
ศูนย์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม (SOL)
1255-6
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
3709, 3721
ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ต
3730, 3731
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
3772, 3776
ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อและโรคไต
3713, 3725
ศูนย์บาดารเวช (บำบัดด้วยออกซิเจน)
8311160
ศูนย์ไบรท์วิว (จักษุ)
8528
ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต
1260, 8319
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
1070, 1071
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
3709, 3721
ศูนย์มะเร็งกรุงเทพภูเก็ต
8315
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
1021
ศูนย์รังสีวิทยา
1041-2, 1044
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อกรุงเทพภูเก็ต
3744, 3745
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพภูเก็ต
8448
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
1695, 2060
ศูนย์สุขภาพทางใจ
1023, 1068
ศูนย์สุขภาพสตรี
1021-2
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
8415, 8447-8
ศูนย์สมองและระบบประสาท
3750-1
ศูนย์หู คอ จมูก
1255-6
ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต
3760-1, 1610
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1061, 1062
สถาบันกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต
3744, 3745
สถาบันตรวจวิเคราะห์และส่งเสริมศักยภาพทางสมอง
สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต
1695, 2060
คลินิก
เบอร์ต่อภายใน
คลินิกเด็ก
1011, 267, 7510
คลินิกโรคภูมิแพ้
1694
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
3709, 3721
แผนกอื่นๆ
เบอร์ต่อภายใน
คอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center)
5
แผนกรับผู้ป่วยใน
1092, 1192
แผนกประกันในประเทศ
1237, 1239
แผนกประกันต่างประเทศสำหรับผู้ป่วยใน
1279, 1087
แผนกประกันต่างประเทศสำหรับผู้ป่วยนอก 1674, 8321
แผนกประสานงานผู้ป่วยต่างชาติ (Coordinator) 8328
แผนกดูแลลูกค้าติดต่อผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (E-Business)
454
แผนกประกันในประเทศ
1058

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล