การผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีการโมหส์ (Skin cancer : Mohs Micrographic Surgery)

มะเร็งผิวหนัง เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด หรือวัสดุปล่อยรังสีอื่น ๆ โดยมะเร็งผิวหนัง ชนิดเบซัลเซลล์ (Basal cell carcinoma) เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด รองลงมาเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดสเควมัสเซลล์ (Squamous cell carcinoma)

การผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีการโมหส์ เป็นวิธีการผ่าขจัดเนื้องอกที่แม่นยำ ผสมผสานกับการตรวจสอบการแพร่กระจายระดับเซลล์บริเวณขอบของเนื้องอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีการโมหส์เป็นวิธีการผ่าตัดที่แม่นยำที่สุด ในขณะที่สูญเสียเนื้อเยื่อที่ปกติบนผิวหนังน้อยที่สุด โดยให้ผลการขจัดเนื้องอกอย่างประสบความสำเร็จที่ 97-99% สำหรับเนื้องอกมะเร็งผิวหนังที่ได้รับการวินิจฉัยผ่าครั้งแรก และ 95-96% สำหรับเนื้องอกมะเร็งผิวหนังที่เป็นซ้ำหลังจากการักษาโดยวิธีอื่น ๆ 

การผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีการโมหส์ นำขอบรอบด้านเนื้องอกเท่านั้น มาประมวลผลในแนวราบ เพื่อให้สามารถตรวจดูขอบด้านนอกและขอบลึกได้เกือบ 100% ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งตรงกันข้ามกับการตัดออกแบบกว้าง (wide excision) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบดั้งเดิมซึ่งใช้การตรวจสอบชิ้นเนื้อแนวตั้งหรือแบบขนมปังแผ่น (Breadloaf sectioning samples) ซึ่งจะตรวจสอบเพียงส่วนเล็ก ๆ ของขอบเนื้องอก การผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีการโมหส์นั้น ชั้นผิวหนังเพิ่มเติมจะถูกเอาออกทีละชั้นเฉพาะด้านทียังเหลือเนื้องอก จนกว่าเนื้อเยื่อที่มองด้วยกล้องจุลทรรศน์จะไม่แสดงมะเร็งหลงเหลืออยู่ โดยนำเนื้อเยื่อปกติรอบเนื้องอกออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมักใช้เพื่อกำจัดมะเร็งผิวหนังบนตำแหน่งที่สูญเสียเนื้อปกติได้น้อย ได้แก่ใบหน้า นิ้ว และอวัยวะเพศ โดยการผ่าตัดแบบวิธีการโมหส์ มีอัตราการกลับเป็นซ้ำน้อยที่สุด

อ้างอิงจาก :  

  • Prickett KA, Ramsey ML. Mohs Micrographic Surgery. [Updated 2023 Jul 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441833/ 
  • Cohen DK, Goldberg DJ. Mohs Micrographic Surgery: Past, Present, and Future. Dermatol Surg. 2019;45(3):329-339. doi:10.1097/DSS.000000000000170

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล