ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV

ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด

เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตะกอนหินปูนในหูชั้นใน โดยปกติแล้วภายในหูชั้นในของเราจะมีอวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวได้แก่ Utricle, Saccule และ Semicircular canal ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับก้นหอย ในส่วน Utricle จะมีตะกอนหินปูน (Otoconia) ที่เคลื่อนไปมาโดยไม่หลุด มีหน้าที่รับรู้การเคลื่อนที่ของศีรษะ แต่หากเกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้ตะกอนหินปูนดังกล่าวเกิดหลุดออก แล้วไปเคลื่อนที่ไปอยู่ในส่วน Semicircular canal จะส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทส่วนกลาง และกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนขึ้นมาได้

อุบัติการณ์

 • อายุ 30-70 ปี มักพบในคนสูงอายุ > 60 ปี
 • เพศหญิง:เพศชาย 1.5-2:1
 • มักเกิดในหูข้างใดข้างหนึ่ง พบในหูสองข้างได้ร้อยละ 15

สาเหตุ

 • ความเสื่อมตามวัย
 • อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบริเวณศีรษะ
 • โรคของหูชั้นใน
 • การผ่าตัดหูชั้นกลางหรือหูชั้นใน
 • การติดเชื้อ
 • หลังผ่าตัดใหญ่ที่ต้องนอนนาน ๆ
 • การเคลื่อนไหวศีรษะซ้ำ ๆ เช่น ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ต้องก้ม ๆ เงย ๆ หรือทำความสะอาดที่ต้องก้ม ๆ เงย ๆ บ่อย
 • ไม่ทราบสาเหตุ

อาการ

 • เวียนศีรษะบ้านหมุน โคลงเคลง เสียการทรงตัวเมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะอย่างรวดเร็ว
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • อาการมักเป็นวินาทีหรือนาที
 • ไม่มีภาวะหูอื้อหรือเสียงดังในหู
 • สามารถกลับเป็นซ้ำได้อีกในเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี

การรักษา

 • ใช้ยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะ ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน
 • ทำกายภาพบำบัด เป็นการขยับศีรษะและคอโดยใช้แรงดึงดูดของโลกเพื่อเคลื่อนตะกอนให้กลับเข้าที่
 • บริหารและฝึกระบบประสาททรงตัว

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล