นพ.วรกร ปัญญาวิศิษฎ์กุล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายทั่วไป

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล