นพ.ธีรวุฒิ จันทรวรรณ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอดการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูง

ความชำนาญพิเศษ

  • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูงในผู้ใหญ่

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • ผ่านการฝึกอบรมการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โดยใช้หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวนขั้นสูง จาก Taipe veterans’ General hospital ประเทศไต้หวัน และ St Marry’s hospital London ประเทศอังกฤษ
  • อาจารย์แพทย์ประจำสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล