นพ.ธนัส บุพพาจารย์ธรรม

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2550 – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • 2560 – ปริญญาบัตรอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • 2556 – วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • 2558 – วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ สาขาหทัยวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ความชำนาญพิเศษ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2551 –  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
  • 2552 – 2553 – แพทย์พี่เลี้ยงอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
  • 2559 – ปัจจุบัน – แพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล