นพ.สันติ เลิศนึกคิด

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2530: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

  • 2537: ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลตำรวจ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2537

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
  • การผ่าตัดไส้ติ่งดีแบบส่องกล้อง
  • การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2538-2539: ศัลยแพทย์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์, ประเทศไทย
  • 2539-2542: ศัลยแพทย์, โรงพยาบาลบางปะกงปิยะเวท, ประเทศไทย
  • 2543-ปัจจุบัน: ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องโรคในช่องท้อง, โรงพยาบาลกรุงเทพภูก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ , อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล