นพ.พิสิษฐ์ ตัณมุขยกุล

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บเฉียบพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล