ทพญ.พิมพ์นารา อุดทะดาดวง

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมบูรณะ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมบูรณะ, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ทันตกรรมหัตถการและการบูรณะฟัน ได้แก่ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม แก้ไขฟันหน้าบิ่นและห่าง การฟอกสีฟัน วีเนียร์ ครอบฟัน


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล