ทพญ.ปณิชา วีระญาณนนท์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of Hong Kong, ฮ่องกง

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ฮ่องกง

ความชำนาญพิเศษ

  • จัดฟัน

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • อาจารย์แพทย์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์ประดิษฐ์, โรงพยาบาลสมิติเวช, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์จัดฟัน, Silom Dental Clinic, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล