นพ.กิติศักดิ์ พงศ์ธนา

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

-เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาวิสัญญีวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัด
  • เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความกดดันบรรยากาศสูง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย
  • วิสัญญีแพทย์, โรงพยาบาลพระรามเก้า, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • วิสัญญีแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล