พญ.กาญจนารัฐ พัฒนาโภคินสกุล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต 2554
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิธี 2561
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชวิธี 2564

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัส เวลา 08.00-17.00น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล