พญ.จิรประภา นาที

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • มะเร็งนรีเวชวิทยา, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.
วันอังคาร เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล