พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2548: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  • 2552: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ประเทศไทย, 2552

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล