พญ. ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล