พญ.สุจารี พิมลพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่, ประเทศไทย
  • ATLS (Advance Trauma Life Support), ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์, ประเทศไทย
  • DSTC (Definitive Surgical Trauma Care Course), โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, ประเทศไทย
  • ศัลยแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล