นพ.แดนสันติ์ พันธ์สงวนสุข

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2559

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2550-2551
 • แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2551-2555
 • แพทย์ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่  พ.ศ. 2559-2563
 • Certificate of Advanced Trauma Life Support, Royal college of Surgeons of Thailand, 2012
 • Certificate of Good Surgical Practice, Royal college of Surgeons of Thailand, 2012
 • Certificate of Basic Science for Surgeons, Royal college of Surgeons of Thailand, 2012
 • Certificate of Basic Laparoscopic Urologic Workshop, Rajavithi Hospital, Thailand, 2015
 • Certificate of Pediatric Urology Refreshing Course, Thai Urological Association, Thailand, 2015
 • Certificate of Advance in Upper  Urinary Tract Laparoscopic Urology, Rajavithi Hospital, Thailand, 2016

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • แพทยสภา
 • สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล