นพ.ชูเกียรติ สมจิต

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2012 – ต่อมไร้ท่อและเมตาบอริสม, แพทย์สภาไทย, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย
  • 2010 – อายุรศาสตร์, แพทย์สภาไทย, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย
  • 1988 – แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล