พญ.เบญจวรรณ สุประสงค์สิน

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2532: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2538: แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายทั่วไป

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2534-2535: แพทย์, โรงพยาบาลนครหลวงประเทศไทย
  • 2536-2538: แพทย์อายุรกรรม, โรงพยาบาลศิริราช, ประเทศไทย
  • 2539- ปัจจุบัน: แพทย์อายุรกรรม, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พุธ , วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล