นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทย์ปฎิบัติการ (Fellowship), แผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล