เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบ 3 มิติ (3D Dental X-Ray)

เชิญสัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ที่ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ตของเรา นอกจากจะมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาด้านทันตกรรมแล้ว เรายังมุ่งมั่นพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการรักษาทันตกรรมให้กับคนไข้ได้อย่างครอบคลุม

เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากระบบ 3 มิติ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออันทันสมัยที่ถูกนำมาใช้ในการวางแผนและรักษาทางด้านทันตกรรมให้กับคนไข้ เนื่องจากภาพถ่ายทางกายวิภาคของคนไข้สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ทั้งภาพตัดแนวแกนกลางหรือบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด

เครื่องเอกซเรย์ฟัน ดิจิตอล

หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ของเรากรุณาติดต่อ:

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล