วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (Qdenga) 4 สายพันธุ์

4,500

สอบถามเพิ่มเติม

สามารถรับบริการได้ที่

  • อายุ 4-15 ปี รับบริการได้ที่ คลินิกเด็ก
  • อายุ 15-60 ปี รับบริการได้ที่แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก (ชั้น 1)
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.

คลินิกเด็ก (กุมารเวช) (ชั้น 1)
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.

076 254 425 ต่อ 1011, 3709

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล