โหวตชื่อสัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ชื่อที่ให้โหวต

1. อันดากอน

มีที่มาจากคำว่า Andaman กับ Dragon เมื่อ2คำรวมกันเป็น”อันดากอน” ชื่อนี้จึงหมายถึงมังกรน้อยแห่งท้องทะเลอันดามันที่จะพิทักษ์รักษาให้ประชาชนมีแต่ความผาสุข

2. เก็ตเหล็ง

คำว่าเก็ต มาจากชื่อเกาะภูเก็ต และ เหล็งที่เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน แปลว่ามังกร เก็ตเหล็ง จึงหมายถึงมังกรแห่งเกาะภูเก็ตที่จะนำความสุขมาให้พวกเรา

3. อันดามัน

พี่มังกร ได้แรงบันดาลใจมาจากฮ่ายเหล็ง มังกรทะเลใต้ และทะเลอันดามัน ยังเป็นที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่น ซึ่งมีความงดงาม จึงอยากให้พี่มังกร มีชื่อว่า”อันดามัน”

4. ชิโน่

ได้รับแรงบันดาลใจจากที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโนโคโลเนียล” ซึ่งมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์แบบภูเก็ต บวกกับความน่ารักของพี่มังกร จึงอยากให้พี่มังกร มีชื่อว่า “ชิโน่”

5. บูกิต

อยากให้พี่มังกรเป็นสมาชิกใหม่ของชาวภูเก็ต และมีความเป็นภูเก็ต จึงนึกถึงคำศัพท์มลายูคำหนึ่ง ที่มีหลายคนสันนิษฐานว่า เป็นที่มาของชื่อภูเก็ตในปัจจุบัน นั่นคือคำว่า “บูกิต” จึงอยากให้พี่มังกรมีชื่อว่า”บูกิต”

โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 เมษายน 61 - ประกาศผลวันที่ 2 พ.ค.61

เข้าสู่ระบบเพื่อโหวต

1 ท่าน มีสิทธิโหวตได้ 1 ครั้งเท่านั้น

[totalpoll id="5043"]


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล