มาตรการรับมือ Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

1. ลดโอกาสการรับเชื้อให้มากที่สุด โดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการรับเชื้อ

บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสวมชุด Personal Protective Equipment (PPE) ชุดป้องกันส่วนบุคคล

Covid-19-protective-gear-01
Covid-19-protective-gear-02
Covid-19-protective-gear-03
Covid-19-protective-gear-04

2. ทำความสะอาดทุกจุดสาธารณะที่มีการสัมผัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสและฝอยละอองในอากาศ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลในการฆ่าเชื้อไวรัส

 • ทำความสะอาดห้องตรวจแพทย์
 • ทำความสะอาดปุ่มลิฟท์และตัวลิฟท์ทุกชั่วโมง
 • ทำความสะอาดลูกบิดประตู ราวจับ และราวบันไดเลื่อน
 • ทำความสะอาดตู้กดบัตรคิว ตู้ ATM
Covid-19-cleaning-areas-02
Covid-19-cleaning-areas-01
Covid-19-cleaning-areas-0111
Covid-19-cleaning-areas-04
Covid-19-cleaning-areas-05
Covid-19-cleaning-areas-06

3. บริหารจัดการการเข้า-ออก และการใช้พื้นที่ในโรงพยาบาล

กรณีผู้ป่วยทั่วไปและผู้มาติดต่อทั่วไป

 • ใช้ทางเข้า-ออกเพียงหนึ่งประตู เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
 • ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ คัดกรองบริเวณทางเข้า
 • แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • มีจุดบริการแอลกอฮอล์ให้ผู้เข้ารับบริการครอบคลุมทุกพื้นที่

4. บริหารเส้นทางสำหรับผู้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ

 • ตรวจสอบประวัติผู้ป่วยต้องสงสัย
 • มีบริการรถรับ-ส่งเฉพาะ และทำความสะอาดยานพาหนะทุกครั้งที่มีการโดยสาร เพื่อส่งไปเข้ารับบริการ ณ คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Fever and Acute Respiratory Tract Infection Clinic)

5. เพิ่มความปลอดภัยของผู้รับบริการผู้ป่วยใน

6. เตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัย

 • คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Fever and Acute Respiratory Tract Infection Clinic) บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การเอกซเรย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรับยากลับบ้าน
 • เตรียมความพร้อมบุคลากร ทั้งทางการแพทย์และพยาบาล ในกรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ Covid-19
 • นำผู้ป่วยต้องสงสัยไปยังห้องแยกโรคแบบแยกเดี่ยว (Isolation Room) ซึ่งมีความดันอากาศของห้องเป็นความดันลบ (Negative Pressure Room) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศสู่ภายนอก
 • ติดตั้งเครื่องกรองอากาศในทุกห้องที่ให้บริการ

Covid-19-training-medical-professionals

7. บริหารจัดการบุคลากรโรงพยาบาล ที่สัมผัสและใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง

 • มีมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน โดยงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากพนักงานมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องได้รับการกักตัว 14 วัน พร้อมตรวจ Swab COVID-19 และติดตามอาการ
 • รพ.ยกระดับมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
Covid-19-policy-place-01
Covid-19-policy-place-02

8. ฝึกอบรมอัพเดตข่าวสารอย่างทันท่วงที

9. จัดระบบรายงานภายในโรงพยาบาลและระบบรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุข

 • จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ เพื่อประเมินมาตรการป้องกัน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล