ประกาศ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย

ประกาศ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความร่วมมือ  งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี  โดยจำกัดผู้ดูแล 1 ท่าน ต่อผู้ป่วย 1 ท่าน ทั้งนี้ผู้ดูแลจะต้องผ่านการลงทะเบียนและตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

หากผู้ดูแลมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีประวัติเดินทางจากพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ทางโรงพยาบาลฯ ขอความร่วมมืองดเฝ้าไข้อย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลขอแนะนำการติดตามอาการผู้ป่วยผ่านช่องทางโทรศัพท์ Video call หรือวิธีอื่นแทนการเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน

โรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล