ประกาศ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย

ประกาศ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความร่วมมือ  งดเยี่ยมผู้ป่วย  กรณีมีความจำเป็น จำกัดการเยี่ยม ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมผู้ดูแล) ต่อผู้ป่วย 1 ท่าน และ งดเยี่ยมทุกกรณี ระหว่างเวลา 22.00น. – 06.00น.

โดยผู้เยี่ยมจะต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากผู้เยี่ยมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีประวัติเดินทางจากพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ทางโรงพยาบาลฯ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลขอแนะนำการติดตามอาการผู้ป่วยผ่านช่องทางโทรศัพท์ Video call หรือวิธีอื่นแทนการเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน

โรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล