นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง

Specialty

Medicine

Sub Specialty

Neurology

Language Spoken

Thai / English

Qualifications

  • 2547: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2548: แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลบางเลน, นครปฐม, ประเทศไทย
  • 2549: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ประเทศไทย
  • 2553: แพทย์ประจำบ้าน, สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

Certificates

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2553

Specialty

ประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • อาจารย์พิเศษวิชาเวชศาสตร์ชุมชุน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • ปัจจุบัน: อายุรแพทย์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

Schedule

For appointments, please contact 076-254425Hi there!

Getting in touch with us has never been easier.

Subscribe Newsletter

From Bangkok Hospital Phuket

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล