นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2547: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2548: แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลบางเลน, นครปฐม, ประเทศไทย
  • 2549: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ประเทศไทย
  • 2553: แพทย์ประจำบ้าน, สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2553

ความชำนาญพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • อาจารย์พิเศษวิชาเวชศาสตร์ชุมชุน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • ปัจจุบัน: อายุรแพทย์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล