นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง, อายุรศาสตร์,

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล