บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์

มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดในการดูแลสุขภาพ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี

อัตราสมัครสมาชิกใหม่

5,000 บาท
สมัครสมาชิก
 
รายการสิทธิประโยชน์
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบ
ผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
30%
 1. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
 2. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4 ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก สงวนสิทธิ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
 5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และห้องอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
10%
 1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
 2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และนวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
 3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่สมัคร)
10%
 1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
 2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และนวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
 3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษ และวัคซีน
4. ส่วนลดค่าวัคซีน
จากอัตราปกติ
10%
 1. ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
 2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ,โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตรประเภทอื่นๆ งดร่วมรายการ

5. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5 %
 • ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5% – 10%
 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือโรงพยาบาลพญาไท ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย และค่าทันตสุขภาพ
 2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามโรงพยาบาลกำหนด
 3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสีฟันขาว, รากเทียม และค่าแพทย์
 4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดสำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน และถอนฟันเท่านั้น
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
6. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี
(กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)
ชุด Gold Plus 1 ชุด
มูลค่า 6,000 บาท*
 1. เพื่อความสะดวก ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาทำนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์, สอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการ, และศึกษารายการตรวจสุขภาพ
 2. กรณีใช้ไม่ถึงมูลค่าที่ได้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน
7. ส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงื่อนไขที่ โรงพยาบาลกำหนด 10%*
(1 ครั้ง)
 1. รายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ได้แก่
  • รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ยกเว้น Lab พิเศษ
  • อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษบางรายการ ได้แก่ Digital mammogram with Ultrasound, Upper GI, Ultrasound upper or Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry, Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap Test และรายการอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น
8. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน
(เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น)
2 คืน
คืนละ 1,000 บาท
มูลค่ารวม 2,000 บาท*
 1. วิธีการหักส่วนลดค่าห้องพัก จะต้องนำสิทธิ์นี้มาลดค่าห้อง จากราคาเต็มก่อน แล้วใช้ % ส่วนลดค่าห้องของแต่ละบัตรนำมาหักส่วนต่างที่เหลือ
 2. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และห้อง Economy
 3. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4 ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 6. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 7. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
 8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,000 – 2,500 บาท ต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร
9. ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก 3 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 600 บาท*
 1. ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ยกเว้นค่าแพทย์ทันตกรรม
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
10. ส่วนลด 30% สำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU 1 ครั้ง
 1. ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการอื่นๆ
 2. สำหรับใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
 3. เครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
11. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ 1 ครั้ง
ครั้งละ 6,500 บาท*
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 2. รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
12. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ 1 ครั้ง
มูลค่า 400 บาท*
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 3. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 400 บาทต่อครั้ง
13. ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ 1 ครั้ง
ครั้งละ 2,000 บาท*
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 2. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ในกรณีฟอกสีฟันที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา,โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 3 และ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา งดร่วมรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 2,000 บาทต่อครั้ง

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล